Aktualności

2008 Zawody Nieruchomościowe w krajach UE

2008 Zawody Nieruchomościowe w krajach UE

Zawody Nieruchomościowe w krajach UE- pod takim hasłem w maju odbyła się Konferencja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która miała miejsce w Warszawie. Poświęcona była zawodom operującym na rynku nieruchomości. W konferencji brali udział między innymi Norman D. Flynn, Prezydent International Real Property Foundation, Frans AJ Burgering Prezydent Europejskiej Rady Zawodów Rynku Nieruchomości ( CEPI ). Konferencja miała na celu odpowiedzenie na pytanie czy licencje zawodowe pośredników w rzeczywistości polskiej są konieczne. Zaproszeni goście przedstawili zasady pracy pośredników oraz ich kształcenia w rożnych krajach. Między innymi. Chris Grzesik przedstawił system funkcjonowania zawodów na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Sam jest dyplomowanym rzeczoznawcą w Polsce i w Wielkiej Brytanii oraz członkiem RICS czyli Rogal Institution of Charterem Surveyors, To natej konferencji postanowiliśmy zainteresować się współpracą z innymi krajami UE

2008 Zawody Nieruchomościowe w krajach UE

2008 Zawody Nieruchomościowe w krajach UE