Druki do pobrania

pdf
Wniosek o wpis w księdze wieczystej
pdf Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt ksiegi wieczystej Ściegnij
pdf Załacznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej Ściagnij
pdf Załacznik – Zadanie wpisu w księdze wieczystej Ściągnij
pdf Załacznik – Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy Ściągnij
 pdf Wniosek o wglad do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej Ściągnij
 pdf Załacznik – Wnioskodawca / uczestnik postepowania Ściągnij
 pdf Wniosek o założenie księgi wieczystej Ściągnij
 pdf Ankieta badania poziomu satysfakcji klienta Ściągnij
 pdf Oferta zakupu nieruchomości Ściagnij
 pdf Protokół przekazania lokalu Ściągnij
 pdf Protokół przekazania lokalu domu Ściągnij
 pdf Protokół przekazania budynku Ściągnij
 pdf Dane do umowy przedwstępnej Ściągnij
 pdf Protokół uzgodnien Ściegnij
 pdf Potrzeby klienta kupujacego Ściągnij
 pdf Działka spis dokumentów Ściągnij
 pdf Lokal użytkowy spis dokumentów Ściągnij
 pdf Spóldzielcze wlasnościowe prawo do lokalu spis dokumentów Ściagnij
 pdf Budynek spis dokumentów Ściągnij
 pdf Lokal mieszkalny spis dokumentów Ściągnij
 pdf Obiekt użytkowy spis dokumentów Ściągnij
 pdf Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu Ściągnij
 pdf Zlecenie na wykonanie wypisu z rejestru gruntów Ściągnij
 pdf Uzgodnienie klienta Ściągnij
 pdf Karta praw klienta Ściągnij