System SWO + MLS

 

System SWO + MLS  to sieć profesjonalnych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które współpracują z sobą przy sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości. Współpraca odbywa się na ściśle określonych zasadach opracowanych przez Krajową Izbę Gospodarowania Nieruchomościami (KIGN) – organizację zawodową skupiającą wiele biur pośrednictwa.

Naprawdę warto sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość korzystając z Systemu SWO KIGN z wielu powodów. Oto najważniejsze z nich:

 

Szybsza transakcja

Nieruchomość może być sprzedana lub wynajęta przez każdego pośrednika bez konieczności odwiedzin każdego z nich w sprzedawanym obiekcie, ponieważ w bazie oferta pojawia się w czasie rzeczywistym, czyli niezwłocznie po jej wprowadzeniu do bazy pośrednika przyjmującego obiekt do sprzedaży i jednocześnie we wszystkich agencjach zrzeszonych w sieci. Opis oferty jest taki sam we wszystkich biurach a za zmieniającą się cenę odpowiada jeden pośrednik spośród ponad 400 pracujących w biurach i uczestniczących w Systemie SWO KIGN. Liczba biur i pośredników sukcesywnie wzrasta. Nieruchomość zostanie szczegółowo opisana i dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu poprzez prezentację na wszystkich stronach firm zrzeszonych oraz dodatkowo na stronie organizacyjnej sytemu www.swoplus.pl oraz innych portalach wykorzystywanych do prezentacji oferty przez pośredników. .

 

Większa wygoda i oszczędność czasu

Sprzedaż lub wynajem poprzez System SWO  likwiduje potrzebę odwiedzania wielu agencji, wypełniania wielu formularzy i podpisywania wielu umów. Likwiduje również potrzebę wielokrotnego opowiadania o nieruchomości i pokazywania jej kolejnym pośrednikom. W ten sposób oszczędzasz wiele cennego czasu.

Zgłaszasz swoją nieruchomość tylko do jednego pośrednika w wybranym biurze pośrednictwa, a sprzedażą zajmie się ponad 400 pośredników w wielu  biurach nieruchomości.

 

Mila i profesjonalna obsługa

Pośrednicy działający w Systemie SWO KIGN  biorą udział w licznych szkoleniach i stale podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Firma lub Pośrednik korzystający z systemu SWO KIGN zobowiązani są do spełnienia szeregu warunków określonych w Regulaminie oraz Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami. Uczestnicy Systemu są doświadczonymi Pośrednikami stosującymi najnowocześniejsze dostępne na rynku techniki i narzędzia pracy. Współpracując z jednym wybranym Pośrednikiem pozwalasz poznać lepiej swoje oczekiwania i samą nieruchomość. To umożliwia Pośrednikowi bardziej profesjonalną obsługę i efektywną pracę. Współpracując z agencją nieruchomości działającą w Systemie SWO KIGN masz pewność, że obsługują Cię najlepsi.

 

Większe bezpieczeństwo transakcji
System SWO KIGN umożliwia współpracę z kilkoma zaufanymi pośrednikiem, którzy mają obowiązek skrupulatnie weryfikować potencjalnych klientów.
Pośrednicy działający w Systemie SWO KIGN  pracują zgodnie z przepisami prawa, posiadają wymagane ustatowo ubezpieczenie OC na okoliczność prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dokładne oszacowanie wartości
Wszyscy wiemy, ze wartość nieruchomości to cena, za która można ją sprzedać. Pośrednik działający w Systemie MLS WSPON może dokładnie ją określić, ponieważ doskonale orientuje się w cenach nieruchomości, również dlatego, że ma dostęp do szczegółowych statystyk zawartych w SWO KIGN , a które dotyczą cen oferowanych i sprzedawanych nieruchomości.

 

Wyłączność nie jest warunkiem koniecznym
W Systemie SWO KIGN  nie  warunkiem koniecznym  zgłoszenie oferty do agencji nieruchomości na zasadzie wyłączności, a jedynie zalecanym przez Pośrednika.  O ile System MLS jest zbiorem ofert na wyłączność to SWO jest zbiorem szerszym i zawiera również  oferty bez wyłączności. Dzięki specjalnej funkcji sytemu informatycznego ASARI oferty bez wyłączności są składane w paczkę co umożliwia ich identyfikację jako unikalną na rynku.  Brak unikalności oferty przysparza właścicielom wiele problemów ze sprzedażą.  Współpraca pomiędzy pośrednikami działającymi w Systemie opiera się na wysokiej jakości bazie danych zawierającej oferowane nieruchomości. Oferty są zawsze aktualne i dobrze opisane, co miedzy innymi przyczynia się do skutecznej pracy pośredników. Stworzenie wysokiej jakości bazy danych jest możliwe tylko wówczas, gdy oferty są przekazane agencji na zasadzie wyłączności.

Pamiętaj, ze w przypadku oferty na wyłączność, to na tej jedynej agencji przyjmującej ofertę ciąży obowiązek szybkiego doprowadzenia do transakcji. Agencja działająca zarówno w interesie Twoim jak i swoim, jest zainteresowana upowszechnieniem oferty na wszystkie znane sposoby, poczynając od podzielenia się informacją z innymi agencjami, poprzez zadbanie o umieszczenie reklamy w mediach tradycyjnych, Internecie, przygotowanie tablic i plansz reklamowych oraz podjęcia wszelkich możliwych działań w celu doprowadzenia do transakcji.

 

Wiarygodność
Organizatorem SWO KIGN jest Krajowa Izba Gospodarowania Nieruchomościami (KIGN) , największa organizacja zawodowa Pośredników i Zarządców  w Polsce, która skupia około tysiąca  zawodowo czynnych uczestników.  

 

Sprawdzone wzorce
Z uwzględnieniem różnic wynikających z prawa i odmienności rynku polskiego SWO KIGN jest wzorowany na europejskich i amerykańskich rozwiązaniach cechujących się najwyższą skutecznością i profesjonalizmem. Biura uczestniczące w Systemie SWO KIGN współpracują z sobą według szczegółowego  regulaminu.

 

Kupno domu czy mieszkania to często życiowa decyzja a zarazem życiowa transakcja. Do kosztów zakupu dochodzą jeszcze opłaty notarialne i skarbowe, koszty przeprowadzki i szereg innych mniejszych kosztów. Podjęcie odpowiedniej decyzji wymaga dobrego rozeznania rynku nieruchomości, lokalnej infrastruktury i dogłębnej znajomości poszczególnych osiedli lub miejscowości. Wiedzę tę posiadają pośrednicy działający w Systemie SWO KIGN. 

Dowiedz się więcej na www.swoplus.pl