Aktualności

2008 kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

2008 kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

W październiku tego roku odbył się doroczny kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Kongres poświęcony była budowaniu standardów etycznych na polskim rynku. Młody rynek pośrednictwa w Polsce rozwijając się dynamicznie często zapomina o standardach etyki jakie powinien reprezentować Pośrednik. Uczestnicy 15 Kongresu zastanawiali się nad sposobami zapobiegania zjawiskom niekorzystnym na rynku. Naszych przedstawicieli również nie zabrakło.