Szczegóły oferty

Cząstków Mazowiecki

Cząstków Mazowiecki

Działka - sprzedaż 2 865 000 PLN 300PLN/m2
 / 9550 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


 
Działka inwestycyjna położona przy trasie E-7 w gminie Czosnów, w Cząstkowie Mazowieckim. Do działki od strony Czosnowa jest dojazd ulicą Firmową, która jest asfaltowa i stanowi drogę techniczną biegnącą wzdłuż trasy E-7 (dobry dojazd od strony Czosnowa) Działka położona na terenie dla którego jest opracowany pan zagospodarowania przestrzennego.
Część działki ( ok. 6300m2) oznaczona jest symbolem U/P2 i przeznaczona jest pod zabudowę usługową i obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dopuszczona jest też budowa stacji transformatorowych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Budynki mogą mieć do 3 kondygnacji nadziemnych, wysokość zabudowy do 12,5 m, dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;
Następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
- maksymalną intensywność zabudowy na 1,0,
- minimalną intensywność zabudowy na 0,01,
- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,

Pozostała część (ok. 1700m2) oznaczona jest symbolem MN2 i jako przeznaczenie podstawowe ustala się:
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a jako przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa;
Plan przewiduje zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych. Budynki mogą mieć do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe. Wysokość zabudowy do 11,0 m, dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 20º do 45º;
Budynki gospodarcze i garażowe - 1 kondygnacja nadziemna, wysokość zabudowy do 6,0 m, dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 20º do 45º;
- maksymalną intensywność zabudowy na 0,5,
- minimalną intensywność zabudowy na 0,01,
- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%,

POLECAM

Hanna Święcka

Kontakt


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Biuro Obrotu Nieruchomościami KORAB z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Wiślana 49. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).