Szczegóły oferty

Łomianki, Buraków

Łomianki, Buraków

Działka - sprzedaż 1 200 000 PLN 327,78PLN/m2
 / 3661 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


 
Teren pod działalność gospodarczą w doskonałej lokalizacji na zbiegu ul Warszawskiej i Trasy Gdańskiej przy stacji benzynowej BP . Teren posiada pełną infrastrukturę techniczną oraz dojazd od ulicy Brukowej i ulicy Warszawskiej . Dla przedmiotowego terenu został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Buraków - etap I.
Zgodnie planem teren oznaczony jest symbolem planistycznym U8.
1) Przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa z wyłączeniem edukacji powszechnej;
2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków - 12 m;
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dach płaski o kącie nachylenia połaci do 15 st.
c) intensywność zabudowy w przedziale - 0,1 - 1,5 w przypadku realizacji kondygnacji podziemnej dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy do 2,0;
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej;
e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25%
3) Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragment terenu położony w pasie technologicznym istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć o napięciu 400 kV - należy uwzględnić przepisy par. 16 ust. 2;
b) fragment terenu położony w strefie bezpieczeństwa dla rurociągu naftowego DN250 - należy uwzględnić przepisy par. 16 ust. 2

zapraszam na prezentację
Marcin Modzelewski
501 273 999

Marcin Modzelewski

Kontakt


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Biuro Obrotu Nieruchomościami KORAB z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Wiślana 49. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).